Terre des hommes


Terre des Hommes steunt in vier regio's bijna driehonderd projecten die worden bedacht, opgezet én uitgevoerd door de lokale projectpartners. De projecten sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking.
De vier regiokantoren in Indonesië, Sri Lanka, Kenia en Bolivia zorgen voor de directe begeleiding van de projecten en helpen projectpartners zich verder te professionaliseren. Daarnaast voert Terre des Hommes nationaal én internationaal campagne voor kinderrechten, zoals die in 1989 zijn vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag. Soms alleen en soms samen met lokale projectpartners om nog sterker te staan.

Hoe het begon
Terre des Hommes Nederland is opgericht in 1965 en is vernoemd naar het boek Terre des Hommes (Aarde der Mensen) van de eigenzinnige Franse schrijver en Tweede Wereldoorlog-piloot Antoine de Saint-Exupéry. Zijn opvattingen over menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit vormen de basis van het gedachtegoed van de organisatie.
De Zwitser Edmund Kaiser koos de ideologieën van De Saint-Exupéry als basis voor een hulporganisatie die zich bezig hield met kinderen in nood, waar ook ter wereld. Zijn initiatief werd in 1965 ook in Nederland door vrijwilligers opgepakt.


Als u ons sponsort, waar gaat uw geld dan heen?
Er zijn vele projecten die worden gesteund door Terre des Hommes, ze zorgen er allemaal voor dat kinderuitbuiting, zoals kinderprostitutie en kinderslavernij, stopt!
Met uw bijdrage kan een kind (weer) naar school en opgroeien in een veilige, gezonde omgeving. Of krijgen ouders voorlichting en ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijfje zodat er thuis meer geld is en hun kind niet langer hoeft te werken.
Terre des Hommes steunt wereldwijd bijna driehonderd projecten tegen kinderuitbuiting. Om elk project hier te benoemen is dus niet te doen. Toch een kleine selectie van de projecten waar Terre des Hommes zich voor inzet.


Bestrijding van kinderhandel in Zamboanga City
Land: Filippijnen
Ze zijn als koopwaar verhandeld, de kinderen die we in het opvangcentrum in Zamboanga, in de Filippijnen helpen. Slachtoffers van kinderhandel bieden we hier een veilig onderkomen, therapie en onderwijs. Maar is natuurlijk ook aandacht voor preventie.

Gelijke rechten voor vrouwen en kinderen in Oeganda
Land: Oeganda
In het Iganga-district geven we aan 5.500 kinderen voorlichting over hun rechten. Ook bieden we onderwijs en juridische bijstand aan kinderen met HIV/aids en hun families.

Sprankje hoop voor misbruikte meisjes in Bolivia
Land: Bolivia
Slachtoffers van seksueel misbruik in Cochabamba (in het noorden van Bolivia) krijgen therapie om hun trauma's te verwerken, en juridische bijstand. Ook geven we voorlichting aan scholieren en ouders.


Kijk voor meer informatie over Terre des Hommes of voor indrukwekkende verhalen op: www.terredeshommes.nl